Banner

Nội thất Hòa Phát

Đăng ký nhận tin

Ghế Chân Quỳ - Ghế Tĩnh

Ghế The One chân quỳ, ghế họp khung thép dành cho phòng họp, phòng hội thảo, ghế chân quỳ, ghế phòng họp đệm bọc da, ghế phòng họp đệm bọc nỉ, ghế phòng họp cao cấp, nội thất phòng họp với sự đa dạng kích thước, mẫu mã và màu sắc giúp bạn tạo một phòng họp hoàn hảo nhất. 

Ghế họp The One có 2 loại chân : Ghế chân mạ và Ghế chân sơn.

Logo Ghế họp GL427

Ghế họp GL427

1,016,000 vnđ

Rating
Logo Ghế họp GL426

Ghế họp GL426

690,000 vnđ

Rating
Logo Ghế họp GL425

Ghế họp GL425

1,026,000 vnđ

Rating
Logo Ghế GL424B

Ghế GL424B

1,524,000 vnđ

Rating
Logo Ghế họp GL424

Ghế họp GL424

1,389,000 vnđ

Rating
Logo Ghế họp GL423

Ghế họp GL423

1,275,000 vnđ

Rating
Logo Ghế họp GL421

Ghế họp GL421

881,000 vnđ

Rating
Logo Ghế GL402X

Ghế GL402X

943,000 vnđ

Rating
Logo Ghế GL402T

Ghế GL402T

899,000 vnđ

Rating
Logo Ghế GL402XB

Ghế GL402XB

1,140,000 vnđ

Rating
Logo Ghế họp GL401

Ghế họp GL401

1,503,000 vnđ

Rating
Logo Ghế họp VT5

Ghế họp VT5

709,000 vnđ

Rating
Logo Ghế họp VT532BX

Ghế họp VT532BX

927,000 vnđ

Rating
Logo Ghế chân quỳ SL926

Ghế chân quỳ SL926

1,794,000 vnđ

Rating
Logo Ghế chân quỳ SL908

Ghế chân quỳ SL908

1,400,000 vnđ

Rating
Logo Ghế chân quỳ SL906

Ghế chân quỳ SL906

1,442,000 vnđ

Rating
Logo Ghế chân quỳ SL905

Ghế chân quỳ SL905

1,452,000 vnđ

Rating
Logo Ghế họp GL420

Ghế họp GL420

704,000 vnđ

Rating
Logo Ghế họp GL419

Ghế họp GL419

964,000 vnđ

Rating
Logo Ghế chân quỳ GL418

Ghế chân quỳ GL418

1,462,000 vnđ

Rating
Logo Ghế GL417 Hòa Phát

Ghế GL417 Hòa Phát

729,000 vnđ

Rating
Logo Ghế chân quỳ GL412

Ghế chân quỳ GL412

1,213,000 vnđ

Rating
Logo Ghế chân quỳ SL904

Ghế chân quỳ SL904

1,565,000 vnđ

Rating
Logo Ghế chân quỳ SL607

Ghế chân quỳ SL607

1,803,000 vnđ

Rating
Logo Ghế họp GL411

Ghế họp GL411

1,375,000 vnđ

Rating
Logo Ghế họp GL408

Ghế họp GL408

704,000 vnđ

Rating
Logo Ghế họp GL407

Ghế họp GL407

964,000 vnđ

Rating
Logo Ghế họp GL404

Ghế họp GL404

618,000 vnđ

Rating
Logo Ghế chân quỳ GL403

Ghế chân quỳ GL403

1,275,000 vnđ

Rating
Logo Ghế họp GL405

Ghế họp GL405

520,000 vnđ

Rating
Logo Ghế chân quỳ SL903

Ghế chân quỳ SL903

1,451,000 vnđ

Rating
Logo Ghế họp VT532B

Ghế họp VT532B

900,000 vnđ

Rating
Logo Ghế họp VT3B

Ghế họp VT3B

641,000 vnđ

Rating
Logo Ghế chân quỳ SL901

Ghế chân quỳ SL901

1,358,000 vnđ

Rating
Logo Ghế họp VT532

Ghế họp VT532

878,000 vnđ

Rating
Logo Ghế họp VT2

Ghế họp VT2

606,000 vnđ

Rating
Logo Ghế họp VT1K

Ghế họp VT1K

605,000 vnđ

Rating
Logo Ghế chân quỳ SL9700M

Ghế chân quỳ SL9700M

2,210,000 vnđ

Rating
Logo Ghế chân quỳ SL712S

Ghế chân quỳ SL712S

890,000 vnđ

Rating
Logo Ghế họp VT3

Ghế họp VT3

544,000 vnđ

Rating
Logo Ghế chân quỳ SL721M

Ghế chân quỳ SL721M

1,047,000 vnđ

Rating
Logo Ghế chân quỳ SL603M

Ghế chân quỳ SL603M

1,512,000 vnđ

Rating
Logo Ghế chân quỳ GL410

Ghế chân quỳ GL410

1,389,000 vnđ

Rating
Logo Ghế chân quỳ GL406

Ghế chân quỳ GL406

1,358,000 vnđ

Rating
Logo Ghế họp VT1

Ghế họp VT1

705,000 vnđ

Rating
Logo Ghế chân quỳ SL719M

Ghế chân quỳ SL719M

1,182,000 vnđ

Rating
Logo Ghế chân quỳ SL811M

Ghế chân quỳ SL811M

1,188,000 vnđ

Rating
Logo Ghế chân quỳ SL711S

Ghế chân quỳ SL711S

1,089,000 vnđ

Rating
Logo Ghế chân quỳ SL601S

Ghế chân quỳ SL601S

974,000 vnđ

Rating
Logo Ghế chân quỳ SL718M

Ghế chân quỳ SL718M

1,192,000 vnđ

Rating
Logo Ghế chân quỳ SL225S

Ghế chân quỳ SL225S

839,000 vnđ

Rating
Logo Ghế chân quỳ SL216S

Ghế chân quỳ SL216S

952,000 vnđ

Rating
Logo Ghế chân quỳ SL606

Ghế chân quỳ SL606

1,202,000 vnđ

Rating
Logo Ghế chân quỳ SL710S

Ghế chân quỳ SL710S

860,000 vnđ

Rating
Advs
ads ads

Tin tức mới

Sản phẩm nổi bật