2
2
2
2

SẢN PHẨM MỚI

Bộ ghế sofa SF23

Bộ ghế sofa SF23

20.000.000 đ

Bàn sofa BSF62V

Bàn sofa BSF62V

2.448.000 đ

Bàn sofa BSF87

Bàn sofa BSF87

2.016.000 đ

Bộ ghế sofa SF703

Bộ ghế sofa SF703

15.620.000 đ

Bộ sofa SF21

Bộ sofa SF21

18.304.000 đ

Bộ ghế sofa SF02

Bộ ghế sofa SF02

18.720.000 đ

Bộ ghế sofa SF03

Bộ ghế sofa SF03

19.510.000 đ

Bộ ghế sofa SF39

Bộ ghế sofa SF39

12.555.000 đ

Bàn Sofa BSF61V

Bàn Sofa BSF61V

2.205.000 đ

Bàn Sofa BSF64V

Bàn Sofa BSF64V

4.980.000 đ

Bộ ghế sofa SF34

Bộ ghế sofa SF34

15.132.000 đ

Bộ ghế sofa SF35

Bộ ghế sofa SF35

12.126.000 đ

Bộ ghế sofa SF37

Bộ ghế sofa SF37

12.022.000 đ

Bộ ghế sofa SF05

Bộ ghế sofa SF05

20.880.000 đ

Tủ Sắt TU982

Tủ Sắt TU982

1.670.000 đ

Tủ sắt TU985-4KMK

Tủ sắt TU985-4KMK

6.700.000 đ

Tủ Sắt TU06AD

Tủ Sắt TU06AD

1.562.000 đ

Tủ sắt TU09E

Tủ sắt TU09E

5.700.000 đ

Tủ Sắt TU984

Tủ Sắt TU984

1.870.000 đ

Tủ sắt TU982-3K

Tủ sắt TU982-3K

3.973.000 đ

Tủ TMG983-5K

Tủ TMG983-5K

5.085.000 đ

Tủ Sắt TU983-2K

Tủ Sắt TU983-2K

3.151.000 đ

Tủ Sắt TU982-2K

Tủ Sắt TU982-2K

3.110.000 đ

Tủ Sắt TU06BD

Tủ Sắt TU06BD

2.016.000 đ

Tủ Sắt TU09K4D

Tủ Sắt TU09K4D

3.485.000 đ

Tủ Sắt TU3FD

Tủ Sắt TU3FD

2.625.000 đ

Tủ Sắt TUTP01D

Tủ Sắt TUTP01D

2.280.000 đ

Tủ Sắt TU981-3K

Tủ Sắt TU981-3K

3.940.000 đ

Két sắt KDB143

Két sắt KDB143

17.950.000 đ

Két LG118K1DT

Két LG118K1DT

7.342.000 đ

Két sắt KDB111

Két sắt KDB111

15.750.000 đ

Két LG188K1C1

Két LG188K1C1

11.100.000 đ

Két sắt KDH53

Két sắt KDH53

5.637.000 đ

Két sắt KDH31

Két sắt KDH31

5.610.000 đ

Két PI116K1C1

Két PI116K1C1

6.000.000 đ

Két PI86K1C1

Két PI86K1C1

5.386.000 đ

Két sắt KDH33

Két sắt KDH33

4.765.000 đ

Két sắt KKS05

Két sắt KKS05

1.911.000 đ

Két LG208K1C1

Két LG208K1C1

12.261.000 đ

Két sắt KDH122

Két sắt KDH122

1.288.000 đ

Két sắt KKS03

Két sắt KKS03

2.772.000 đ

Két LG188K1DT

Két LG188K1DT

11.856.000 đ

Két sắt KDN130

Két sắt KDN130

38.500.000 đ

Bàn HP1250D

Bàn HP1250D

905.000 đ

Bàn AT1250L

Bàn AT1250L

950.000 đ

Bàn UNHT01

Bàn UNHT01

2.436.000 đ

Bàn HP1250L

Bàn HP1250L

835.000 đ

Bàn BHT512

Bàn BHT512

1.123.000 đ

Bàn BHT01

Bàn BHT01

1.262.000 đ

Bàn HP1850L

Bàn HP1850L

1.220.000 đ

Bàn AT1250D

Bàn AT1250D

1.070.000 đ

Bàn ăn BA01-16

Bàn ăn BA01-16

2.373.000 đ

Bàn ghế ăn BA01-14

Bàn ghế ăn BA01-14

1.975.000 đ

Bàn ghế ăn BA01-15

Bàn ghế ăn BA01-15

2.038.000 đ

Bàn ghế ăn BA02

Bàn ghế ăn BA02

2.730.000 đ

Bàn ghế ăn BA03

Bàn ghế ăn BA03

3.735.000 đ

Bàn BA04I14

Bàn BA04I14

2.352.000 đ

Vách ngăn VN04

Vách ngăn VN04

910.000 đ

Vách ngăn VN01

Vách ngăn VN01

390.000 đ

Vách ngăn VN05

Vách ngăn VN05

805.000 đ

Vách ngăn VN03

Vách ngăn VN03

730.000 đ

Ghế nhựa G43

Ghế nhựa G43

1.263.000 đ

Ghế tĩnh G0398

Ghế tĩnh G0398

451.000 đ

Ghế gấp G01B

Ghế gấp G01B

458.000 đ

Ghế nhựa G34

Ghế nhựa G34

963.000 đ

Ghế đôn GD04

Ghế đôn GD04

165.000 đ

Ghế đôn GD05B

Ghế đôn GD05B

170.000 đ

Ghế gấp G06

Ghế gấp G06

396.000 đ

Ghế gấp G03

Ghế gấp G03

385.000 đ

Ghế gấp G01

Ghế gấp G01

257.000 đ

Ghế nhựa G36

Ghế nhựa G36

552.000 đ

Ghế gấp G04

Ghế gấp G04

363.000 đ

Ghế gấp G12

Ghế gấp G12

368.000 đ

Ghế tĩnh G20

Ghế tĩnh G20

482.000 đ

Ghế nhựa G37

Ghế nhựa G37

403.000 đ

Ghế gấp G135

Ghế gấp G135

255.000 đ

Ghế xoay da SG669

Ghế xoay da SG669

1.955.000 đ

Ghế xoay SG920

Ghế xoay SG920

3.588.000 đ

Ghế xoay SG932

Ghế xoay SG932

2.677.000 đ

Ghế xoay SG921

Ghế xoay SG921

2.541.000 đ

Ghế xoay GL201

Ghế xoay GL201

1.325.000 đ

Ghế xoay GL329

Ghế xoay GL329

2.163.000 đ

Ghế xoay SG910

Ghế xoay SG910

2.257.000 đ

Ghế xoay GL333

Ghế xoay GL333

2.089.000 đ

Ghế xoay GL101B

Ghế xoay GL101B

841.000 đ

Ghế xoay SG710

Ghế xoay SG710

1.178.000 đ

Ghế họp GH20

Ghế họp GH20

4.118.000 đ

Ghế xoay GL119

Ghế xoay GL119

964.000 đ

Ghế xoay SG928

Ghế xoay SG928

3.411.000 đ

Ghế xoay GL323

Ghế xoay GL323

2.751.000 đ

Bàn ATL16K - ATL14K

Bàn ATL16K - ATL14K

1.740.000 đ

Bàn Modul LUXMD03C10

Bàn Modul LUXMD03C10

9.650.000 đ

Module bàn HRMD08

Module bàn HRMD08

11.284.000 đ

Bàn Modul LUXMD01YC10

Bàn Modul LUXMD01YC10

8.445.000 đ

Module bàn HRMD02

Module bàn HRMD02

14.830.000 đ

Bàn LUX120SC10

Bàn LUX120SC10

1.837.000 đ

Module bàn HRMD03

Module bàn HRMD03

8.247.000 đ

Bàn AT120SHL3C

Bàn AT120SHL3C

1.412.000 đ

Bàn Modul LUXMD04C10

Bàn Modul LUXMD04C10

6.740.000 đ

2
2
2

TIN TỨC MỚI

Đối tác - Khách hàng

Main Menu

2